lundi 23 septembre 2013

White Armury ...

 
Dress : White Armory (Gift)
Hair : Exile ( The Arcade Gacha Event)